Op deze website zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Disclaimer
Deze website staat ter beschikking van de gebruiker die de voorwaarden en bepalingen aanvaardt door het gebruik van de site. InBev Belgium nv, met maatschappelijk zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21 en administratieve zetel te 3000 Leuven, Brouwerijplein 1, hierna genoemd AB InBev, behoudt zich het recht voor de toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de site te wijzigen. AB InBev is in geen geval verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van de site door de gebruiker, voor foute of valse informatie die via de site zouden worden verspreid, evenals storingen en onderbrekingen die kunnen voorkomen.

Betrekking met derden
AB InBev doet een beroep op derden voor de levering van diensten of producten. Deze derden dragen de volledige verantwoordelijkheid voor het opnemen van de bestelling, de kwaliteit, uitvoering, levering en facturering op heel het Belgische grondgebied. Elke aankoop van een dienst of een product bij een derde, die wordt voorgesteld in het kader van de website, is een transactie die uitsluitend tussen de gebruiker en de leverancier van de dienst of het product tot stand komt en elke klacht moet aan deze leverancier van de dienst of het product worden gericht. 
De aankoop van een dienst of een product is uitsluitend onderworpen aan de algemene voorwaarden van verkoop van de leverancier van de dienst of het product, die exclusief van toepassing zullen zijn. AB InBev neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich tegenover de leverancier van diensten of producten of tegenover de relatie tussen de gebruiker en de leverancier van diensten of producten.

Wet op de bescherming van de privé-sfeer
De persoonlijke gegevens die wij je vragen, zijn nodig om je een optimale en gepersonaliseerde dienstverlening te kunnen bieden en om je bestellingen snel en correct te kunnen uitvoeren. Je persoonlijke gegevens zullen niet voor commerciële of promotionele doeleinden worden gebruikt, behalve indien je bij de registratie de optie 'Ik geef toelating aan AB InBev om deze gegevens te gebruiken om mij te informeren omtrent diensten of promoties op de website’ heeft aangevinkt of je hebt opgegeven voor het online magazine, waarmee je expliciet toestemming geeft om je die informatie toe te sturen. Je persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk en kunnen in geen geval, op eender welke manier, worden verkocht, overgedragen, verhuurd of bekendgemaakt aan derden. Deze gegevens worden opgeslagen en bewaard in de bestanden van AB InBev. Je hebt het recht deze persoonlijke gegevens te raadplegen, er verbeteringen op aan te brengen of aanwezige gegevens te wissen. Wanneer er links naar andere sites worden ingebouwd is AB InBev niet verantwoordelijk voor de eventuele niet-naleving door deze sites van de wetgeving op de bescherming van de privé-sfeer.

Copyrights
Alle vermelde en/of geïllustreerde merken op de site zijn eigendom van AB InBev.

Cookies en links
Deze site gebruikt eveneens de technologie van de ‘cookies’, die ons informatie verschaffen over het aantal bezoekers van de site. In geen geval geven deze cookies ons het recht om gegevens met een persoonlijk karakter te gebruiken of informatie te gebruiken die van je computersysteem afkomstig is. De cookies helpen ons om jouw toekomstige behoeften beter uit te lijnen. AB InBev stelt links naar andere sites tot je beschikking, die nuttig kunnen zijn in het beheer van je behoeften. De links naar sites van derden worden niet gecontroleerd door AB InBev. AB InBev is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de links, de verbonden sites en de bescherming van de privé-sfeer en persoonlijke gegevens op deze sites.