Geschiedenis van Leffe

  • De brouwtraditie in de Abdij van Leffe gaat terug tot 1240.
  • Omdat in die tijd onmogelijk kon nagegaan worden of het bronwater drinkbaar was, vormde het vergistingsproces ook een belangrijke manier om het te zuiveren. De broeders besloten een brouwerij te bouwen om een verkwikkende, gezonde drank te produceren.
  • Norbertijnerabdij: de leden van deze religieuze orde leven te midden van de hen omringende wereld en staan bekend om hun gastvrijheid. Het bier speelde voor de abdij een grote rol omdat op die manier onderdak en logies kon worden geboden aan de vele reizigers en pelgrims op de Compostellaroute, die door Dinant liep.
  • De eerste Leffe-brouwerij bevond zich binnen de muren van de abdij, in het lekengedeelte met de boerderij, de schuur, de molen en de smidse.
  • Vandaag zetten de broeders van Leff e een traditie voort van meer dan acht eeuwen, met veel aandacht voor de gemeenschap in Dinant en de omliggende gebieden, en restaureren ze de abdij en de brouwerij na meer dan een eeuw verval.