Wholesaler Platform

Binnenkort gaat het nieuwe Wholesaler Communication Platform live, waar u als bierhandelaar uitgebreide informatie vindt m.b.t. alle voor u relevante zaken. Bent u bierhandelaar dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging.